Kategorie

Producenci

Jesteśmy bezpośrednim importerem

Strona informacyjna

1. Dane identyfikujące oraz adresowe przedsiębiorstwa dostępne są pod linkiem - kontakt.

2. Adresem do składania reklamacji jest adres przedsiębiorstwa.

3. Informacje o:

a) sposobie i terminie zapłaty,

b) sposobie i terminie  wykonania zamówienia oraz  stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,

c) sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy,

d) braku prawa do odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których klient traci możliwość odstąpienia,

e) zobowiązaniu  sklepu BigFishing do dostarczenia towaru  wolnego od wad,

f) o istnieniu gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji,

g) o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, 

h) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur,

- zawarte są w regulaminie sklepu bigfishing pod linkiem - regulamin,

Wzór formularza o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem - formularz.

Informacje o kosztach wysyłki dostępne są pod linkiem - cennik wysyłki.

Każdy Klient dokonujący zakupu w naszym sklepie ma możliwość polubownego rozpatrzenia sporu dotyczącego zakupu internetowego, składając skargę np. na unijnej platformie internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/